Zadajte vaše VIN číslo

Neplatné VIN

Jednoduchá aktualizácia zariadení škoda

Navigačné údaje

Navigačné údaje podliehajú neustálym zmenám (napr. nové cesty, premenované ulice a prečíslovanie domov), preto nie sú po určitom čase aktuálne a navigovanie do cieľa môže byť nepresné alebo chybné. Preto odporúčame navigačné údaje pravidelne aktualizovať.

Map Creator

Zobrazuje vám navigácia nesprávne údaje?

Teraz máte aj vy možnosť prostredníctvom aplikácie Map Creator nahlásiť chybné alebo nepresné údaje v mapových podkladoch a tak zaistiť ich aktuálnosť. Jednotlivé podnety budú overené a v prípade ich korektnosti aj aktualizované.

Softvér

Súčasťou vášho infotainment systému ŠKODA je aj ďalší softvér. Jeho pravidelnou aktualizáciou zaistíte optimálnu funkčnosť, vďaka čomu budú vaše cesty bezpečné a zároveň komfortné.

Aktualizáciou Bluetooth zaistíte bezproblémové spárovanie vášho mobilného zaradenia s infotainment systémami Škoda. (Pozn.: Pokiaľ vám však toto zariadenie funguje bezchybne, nie je dôvod ho aktualizovať. V prípade problémov prejdite, prosím, na vyššiu verziu.)
Aktualizujte pravidelne svoje logá rozhlasových staníc a majte k dispozícii aktuálne logá vašich obľúbených regionálnych a celoštátnych rozhlasových staníc aj logá novovzniknutých vysielacích staníc.
Pravidelná aktualizácia funkcie MirrorLink zaručí kompatibilitu s najnovšími aplikáciami vo vašom mobilnom zariadení.

Aktualizácia mapy Škoda - Move & Fun

Sťahovanie mapových podkladov nie je viazané na VIN číslo vozidla, ale len na vlastníctvo Škoda Move&Fun

Je to jednoduché

Manuál aktualizácie máp


Upozornenie:
Mapové údaje pre navigáciu Columbus môžu prekročiť kapacitu 32 GB SD karty, preto použite SD kartu s kapacitou 64 GB.

Najčastejšie otázky

Pravidelnou aktualizáciou navigačných máp a ostatného softvéru systému infotainment zaistíte jeho optimálne fungovanie a kompatibilitu s najnovšími mobilnými zariadeniami.
Aplikácie vo vašom mobilnom zariadení prechádzajú neustálym technologickým vývojom, preto sa pravidelnou aktualizáciou vášho systému infotainment vyhnete strate kompatibility. Pre aktuálne logá rozhlasových staníc a pre logá novovzniknutých staníc aktualizujte logá rozhlasových staníc. Odporúčanie o pravidelnej aktualizácii sa nevzťahuje na Bluetooth a zaradenia z kategórie „Smartphone konektivita“. Pokiaľ toto zariadenie funguje bezchybne, nie je dôvod ho aktualizovať. V prípade problémov odporúčame prejsť na vyššiu verziu.
Použitím nástroja spoločnosti HERE, ktorá dodáva mapové podklady do navigácií Škoda. Nástroj HERE Map Creator (tvorca mapy) nájdete tu (http://mapcreator.here.com)
Staršie systémy Škoda neboli navrhnuté pre tento koncept aktualizácie, a preto zostáva pre tieto systémy zachovaný pôvodný spôsob.
Aktualizácia máp prebieha dvakrát ročne, aktualizácia ďalšieho softvéru, ako je Bluetooth, MirrorLink™ alebo logá rozhlasových staníc, prebieha podľa potreby.
Prostredníctvom technológie MirrorLink™ je možné aplikácie z kompatibilného smartfónu zobrazovať a ovládať na dotykovom displeji infotainment systému. Takto je možné počúvať napríklad hudbu, komunikovať cez sociálne siete alebo sa nechať viesť navigáciou.
Infotainment rádio Blues nie je medzi podporovanými zariadeniami, pretože nie sú preň dostupné žiadne funkcie, ktoré je potrebné aktualizovať.

Prenechajte aktualizáciu servisnému partnerovi

V prípade potreby alebo problémov s aktualizáciou kontaktujte, prosím, najbližšieho servisného partnera ŠKODA. (Poznámka: aktualizácia u servisného partnera je spoplatnená podľa jeho hodinovej sadzby.)

Slovenčina (SK)
Update Portal
My Destinations
Compatibility List

Táto stránka používa cookies

Súbory cookies zvyšujú funkčnosť webových stránok ukladaním vašich preferencií. Napríklad, web si pamätá VIN a váš preferovaný jazyk.

Súhlasíte s používaním cookies?