Update Portál My Destinations Podporované zariadenia SK  
Mobile menu
Jednoduchá aktualizácia zariadení škoda
Neplatné VIN
detaily
Ktoré zariadenia sa dajú aktualizovať?

Okrem rádia a navigácie je možné cez systém infotainment Columbus ovládať aj nastavenie vozidla prostredníctvom tlačidla Car na ovládacom paneli MIB bez nutnosti použitia displeja MAXI DOT. Infotainment navigačný systém Columbus obsahuje:

 • 8“ dotykový farebný displej
 • príjem frekvenčných pásiem AM/FM a DAB
 • Aux-In, USB s Apple konektivitou
 • DVD mechanika
 • Dva sloty na SD karty
 • 3D navigácia
 • Bluetooth®
 • Interná pamäť

S infotainment systémom Columbus môžete navyše využívať webovú aplikáciu MyDestinations , ktorá vám umožní vygenerovať z mapy Zvláštne ciele (vCard), Obrázok s GPS súradnicami (pomocou ktorých je možné spustiť navigovanie) a ďalej umožní prípravu Vlastných bodov záujmu (Personal POI) na nahratie do navigácie.

Aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre infotainment navigáciu Columbus.

 • Bluetooth
 • Mapové podklady

Návod k zariadeniu Columbus

Okrem rádia a navigácie je možné cez infotainment navigáciu Amundsen ovládať aj nastavenie vozidla prostredníctvom tlačidla Car na ovládacom paneli MIB bez nutnosti použitia displeja Maxi DOT. Infotainment navigačný systém Amundsen ponúka:

 • 6,5" kapacitný farebný dotykový TFT displej s podporou multitouch
 • Bluetooth® a príjem SMS
 • Frekvenčné pásma AM/FM a DAB
 • Aux-In
 • Dva sloty na SD kartu
 • 2,5D satelitná navigácia
 • Bluetooth® audiostreaming
 • Nastavením zvuku Surround

S infotainment systémom Amundsen môžete navyše využívať webovú aplikáciu MyDestinations , ktorá vám umožní vygenerovať z mapy Zvláštne ciele (vCard), Obrázok s GPS súradnicami (pomocou ktorých je možné spustiť navigovanie) a ďalej umožní prípravu Vlastných bodov záujmu (Personal POI) na nahratie do navigácie.

Aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre infotainment navigáciu Amundsen

 • Bluetooth
 • Mapové podklady
 • Logá staníc

Návod k zariadeniu Amundsen

Nová generácia infotainment systému Bolero prináša rozšírené možnosti ovládania rádia, telefónu a systémov vozidla, a to aj bez nutnosti displeja Maxi DOT. Podpora obrazových formátov umožňuje prezeranie obrázkov z SD karty alebo USB a zobrazovať na displeji logá uložených rádiových staníc. Infotainment systém Bolero obsahuje:

 • 6,5" kapacitný farebný dotykový TFT displej podporujúci multitouch
 • Bluetooth® a SMS
 • príjem frekvenčných pásiem AM/FM a DAB
 • Aux-In, USB s Apple konektivitou
 • Bluetooth® audiostreaming
 • Slot na SD kartu

Aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre infotainment rádio Bolero

 • Bluetooth®
 • Logá rozhlasových staníc

Návod k zariadeniu Bolero

Nová generácia infotainment rádia Swing prináša rozšírené možnosti ovládania rádia, telefónu a najnovšie aj systémov vozidla, a to aj bez nutnosti displeja Maxi DOT.

Infotainment rádio Swing disponuje:

 • 5" rezistívnym farebným dotykovým TFT displejom
 • príjmom frekvenčných pásiem AM/FM a DAB
 • Aux-In, USB s Apple konektivitou
 • Otvorom na SD kartu
 • Bluetooth® - voliteľná výbava

Návod k zariadeniu Swing

Čo všetko môžete aktualizovať

Navigačné údaje podliehajú neustálym zmenám (napr. nové cesty, premenované ulice a prečíslovanie domov), preto nie sú po určitom čase aktuálne a navigovanie do cieľa môže byť nepresné alebo chybné. Preto odporúčame navigačné údaje pravidelne aktualizovať.

Súčasťou vášho infotainment systému ŠKODA je aj ďalší softvér. Jeho pravidelnou aktualizáciou zaistíte optimálnu funkčnosť, vďaka čomu budú vaše cesty bezpečné a zároveň komfortné.

Aktualizáciou Bluetooth zaistíte bezproblémové spárovanie vášho mobilného zaradenia s infotainment systémami ŠKODA. (Pozn.: Pokiaľ vám však toto zariadenie funguje bezchybne, nie je dôvod ho aktualizovať. V prípade problémov prejdite, prosím, na vyššiu verziu.)

Aktualizujte pravidelne svoje logá rozhlasových staníc a majte k dispozícii aktuálne logá vašich obľúbených regionálnych a celoštátnych rozhlasových staníc aj logá novovzniknutých vysielacích staníc.

Pravidelná aktualizácia funkcie MirrorLink zaručí kompatibilitu s najnovšími aplikáciami vo vašom mobilnom zariadení.

Je to jednoduché
Najčastejšie otázky

Pravidelnou aktualizáciou navigačných máp a ostatného softvéru systému infotainment zaistíte jeho optimálne fungovanie a kompatibilitu s najnovšími mobilnými zariadeniami.

Aplikácie vo vašom mobilnom zariadení prechádzajú neustálym technologickým vývojom, preto sa pravidelnou aktualizáciou vášho systému infotainment vyhnete strate kompatibility. Pre aktuálne logá rozhlasových staníc a pre logá novovzniknutých staníc aktualizujte logá rozhlasových staníc. Odporúčanie o pravidelnej aktualizácii sa nevzťahuje na Bluetooth a zaradenia z kategórie „Smartphone konektivita“. Pokiaľ toto zariadenie funguje bezchybne, nie je dôvod ho aktualizovať. V prípade problémov odporúčame prejsť na vyššiu verziu.

Použitím nástroja spoločnosti HERE, ktorá dodáva mapové podklady do navigácií ŠKODA. Nástroj HERE Map Creator nájdete tu (http://mapcreator.here.com)

Staršie systémy ŠKODA neboli navrhnuté pre tento koncept aktualizácie, a preto zostáva pre tieto systémy zachovaný pôvodný spôsob.

Aktualizácia máp prebieha dvakrát ročne, aktualizácia ďalšieho softvéru, ako je Bluetooth, MirrorLink™ alebo logá rozhlasových staníc, prebieha podľa potreby.

Prostredníctvom technológie MirrorLink™ je možné aplikácie z kompatibilného smartfónu zobrazovať a ovládať na dotykovom displeji infotainment systému. Takto je možné počúvať napríklad hudbu, komunikovať cez sociálne siete alebo sa nechať viesť navigáciou.

Infotainment rádio Blues nie je medzi podporovanými zariadeniami, pretože nie sú preň dostupné žiadne funkcie, ktoré je potrebné aktualizovať.

Webová aplikácia MyDestinations vám umožní vygenerovať z mapy Zvláštne ciele (vCard), Obrázok s GPS súradnicami (pomocou ktorých je možné spustiť navigovanie) a ďalej umožní pripraviť Zbierku osobných bodov záujmu (Personal POI) na nahratie do navigácie Amundsen a Columbus.

Aplikáciu MyDestinations nájdete tu.

Prenechajte aktualizáciu servisnému partnerovi

V prípade potreby alebo problémov s aktualizáciou kontaktujte, prosím, najbližšieho servisného partnera ŠKODA. (Poznámka: aktualizácia u servisného partnera je spoplatnená podľa jeho hodinovej sadzby.)

Slovenčina (SK)
Update Portal
My Destinations
Compatibility List

This web site uses cookies

These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences. For example, web remember your VIN and your prefered language.

Do you aggree with using these cookies?